Fin Shop ver­koopt Ma­se­r­a­ti en Hum­mer

Gazet van Antwerpen Kempen - - POLITIEK - (blg)

De Fin Shop van de FOD Fi­nan­ci­ën or­ga­ni­seert op 5 sep­tem­ber om 10u in Brus­sel een open­ba­re ver­koop van voer­tui­gen. In to­taal 61 wa­gens, on­der meer een Ma­se­r­a­ti en een Hum­mer, wor­den te koop aan­ge­bo­den, naast tien be­stel­wa­gens, ze­ven mo­to­ren, elf brom­fiet­sen en twee aan­hang­wa­gens. De voer­tui­gen zijn af­kom­stig van ge­rech­te­lij­ke in­be­slag­na­mes of goe­de­ren die door de po­li­tie wer­den ge­de­clas­seerd. Kan­di­daat-ko­pers moe­ten zich op 4 sep­tem­ber in­schrij­ven in de Fin Shop Brus­sels, Twee­dek­kerstraat 126 in Ha­ren. Die dag zijn er ook be­zich­ti­gin­gen ge­pland.

www.fin­shop.bel­gi­um.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.