Ri­ta Thijs pro­tes­teert met ro­de draad

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (pkk )

Ri­ta Thijs (Open Vld) ont­rol­de tij­dens de ge­meen­te­raad een ro­de draad en knip­te die sym­bo­lisch door. “In­wo­ners spre­ken me steeds aan met de­zelf­de klacht”, zegt Thijs. “Ze krij­gen geen ge­hoor. Dat is de ro­de draad in het be­leid van de meer­der­heid.” Thijs kaart­te pro­ble­men aan rond bo­men­kap, ruim­te­lij­ke or­de­ning en bouw­over­tre­din­gen, te­gen­wer­king van jong on­der­ne­mer­schap, fou­te grond­ver­plaat­sin­gen en zo­n­e­vreem­de ac­ti­vi­tei­ten. Bur­ge­mees­ter Ward Ken­nes en eer­ste sche­pen Mies Meeus (CD&V) ver­de­dig­den zich door te wij­zen op de ver­ant­woor­de­lijk­heid van het par­ket, dat “voor re­gu­la­ri­seer­ba­re over­tre­din­gen zelfs geen pv meer op­stelt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.