Ra­dio­ac­tief af­val te­rug uit Frankrijk

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (hhm)

Het eer­ste van twee trans­por­ten ver­glaasd mid­del­ra­dio­ac­tief af­val kwam gis­ter­och­tend van­uit de Fran­se op­wer­kings­fa­briek Are­va in La Ha­gue in Dessel aan. Het gaat om af­val af­kom­stig van de op­wer­king van Bel­gi­sche ver­bruik­te kern­brand­stof. Een trans­port­ver­pak­king ge­vuld met zes­tien con­tai­ners ver­glaasd mid­del­ra­dio­ac­tief af­val ar­ri­veer­de in het spe­ci­aal daar­toe ont­wor­pen op­slag­ge­bouw op de si­te van Belgo­pro­cess in Dessel, waar het de ko­men­de we­ken wordt uit­ge­la­den. Het trans­port vond “in al­le vei­lig­heid plaats”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.