Twee laad­pa­len voor elek­tri­sche wa­gens

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

Wie met een elek­tri­sche au­to rijdt, kan nog dit jaar op twee plaat­sen in Hoog­stra­ten zijn voer­tuig la­ten op­la­den. Er komt een laad­paal op de par­king ach­ter de Sint-Kat­ha­ri­na­kerk en op de par­keer­plaat­sen van het OCMW aan het zwem­bad. De vol­gen­de ja­ren ko­men er nog vijf laad­pa­len bij, maar die lo­ca­ties moe­ten nog ge­ko­zen wor­den. Het stads­be­stuur gaat het wa­gen­park ver­nieu­wen met een elek­trisch aan­ge­dre­ven be­stel­wa­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.