Ex-spe­lers van Man­ches­ter Uni­ted en Bar­cel­o­na eren ter­reurslacht­of­fers met voet­bal­wed­strijd

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Voor­ma­li­ge top­voet­bal­lers van Man­ches­ter Uni­ted en Bar­cel­o­na spe­len za­ter­dag op Old Traf­ford een wed­strijd als eer­be­toon aan ter­reurslacht­of­fers. Bei­de ste­den wer­den dit jaar ge­trof­fen door een aan­slag.

"Man­ches­ter is van na­bij in aan­ra­king ge­ko­men met de ver­nie­ti­gen­de kracht van het ter­ro­ris­me en we be­grij­pen hoe moei­lijk het is voor de in­wo­ners van Bar­cel­o­na om het hoofd op te rich­ten na de recente ge­beur­te­nis­sen", zei Bry­an Rob­son, oud-cap­tain van Uni­ted en trai­ner van de Man­ches­ter-le­gen­des, op een pers­con­fe­ren­tie. "We moe­ten onze sport aan­grij­pen om men­sen te ver­e­ni­gen. Sa­men staan we sterk te­gen el­ke vorm van ter­reur."

On­der an­de­ren Ed­win van der Sar, Park Ji-Sung en Ruud van Nis­tel­rooy (fo­to) te­ke­nen pre­sent bij Man­ches­ter Uni­ted. Voor Bar­cel­o­na tre­den on­der meer Eric Abi­dal, Ed­gar Da­vids en Patrick Klui­vert aan. De wed­strijd zal be­gin­nen met een mi­nuut stil­te, en de voet­bal­lers zul­len een zwar­te band dra­gen en spe­len met de woor­den MAN­CHES­TER en BAR­CEL­O­NA (in hoofd­let­ters) op hun shirt.

Op 22 mei kwa­men 22 per­so­nen om het le­ven bij een zelf­moord­aan­slag na een con­cert in Man­ches­ter. Twee we­ken ge­le­den reed een bus­je in op het pu­bliek dat over de be­ken­de Ram­bla van Bar­cel­o­na wan­del­de. In to­taal vie­len bij de ter­reur in Ca­ta­lonië zes­tien slacht­of­fers, on­der wie een Bel­gi­sche vrouw.

FO­TO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.