Red Dra­gons te­gen Ita­lië zon­der Pan­ter en Ts­aar

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (pdk)

De Bel­gi­sche de­le­ga­tie - op de re­va­li­de­ren­de Ver­hees na - zag gis­te­ren­avond hoe Ita­lië in zijn play-off­match twee sets over de Tur­ken heen wals­te. Toen de Az­zur­ri na de tien mi­nu­ten obli­ga­te pau­ze de con­cen­tra­tie ver­lo­ren en toch nog in de pro­ble­men kwa­men (25-16, 25-17 en 31-29), wa­ren ze al rich­ting ho­tel ver­trok­ken.

Hoe dan ook gaan de Red Dra­gons de­ze avond - het uur was nog niet be­kend - in hun kwart­fi­na­le voor de ver­wach­te af­fi­che met een on­uit­ge­ge­ven plaats in de Fi­nal 4 als in­zet. Niet al­leen heb­ben de Ita­li­a­nen on­der­tus­sen een ver­plaat­sing en een match ex­tra in de ba­ga­ge, in de we­ken voor het EK ging het er voor­al over de af­we­zi­gen. Na­dat exCu­baan Os­ma­ny Ju­an­to­re­na - la Pan­te­ra - al eer­der had aan­ge­kon­digd dat hij een sab­bat­jaar nam, was er ook een pak hei­sa rond ex-Rus en ster­spe­ler Ivan Zayts­ev, lo Zar. De Ts­aar, die een per­soon­lijk con­tract af­sloot met Adi­das, wil­de niet spe­len met de schoe­nen van Mi­zu­no, de le­ve­ran­cier van de na­ti­o­na­le ploeg. Na heel wat pan­to­mi­me zat er niets an­ders om dan hem te schrap­pen.

Waar­mee niet is ge­zegd dat Lan­za en co zo­maar te pak­ken zijn.

FO­TO TIM VERHAEGEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.