Bel­gi­an Li­ons krij­gen po­li­tie­be­ge­lei­ding

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (cpm)

Ook het EK in Istan­boel ont­snapt niet aan stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Van de lucht­ha­ven Ata­turk naar het ho­tel en in het druk­ke ver­keer van Istan­boel was er voor de Bel­gi­an Li­ons een in­druk­wek­kend po­li­tie-es­cor­te op de been ge­bracht. Ook op weg naar wed­strij­den en trai­nin­gen zal er al­tijd po­li­tie­be­ge­lei­ding zijn. Aan het ho­tel we­melt het van se­cu­ri­ty en po­li­tie. In de zaal moet ie­der­een door me­taal­de­tec­to­ren pas­se­ren. Na de ve­le aan­sla­gen in Tur­kije hoopt de or­ga­ni­sa­tie dat Eu­ro­bas­ket 2017 aan ter­reur ont­snapt. Er wordt dan ook niets aan het toe­val over­ge­la­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.