Ka­tusha-Alpe­cin lonkt naar Van­mar­c­ke

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (hc,bvc) (hc, bvc, tvm)

Sep Van­mar­c­ke heeft de in­te­res­se ge­wekt van Ka­tusha-Alpe­cin, het Zwit­ser­se World­tour­team dat on­der­tus­sen Mar­cel Kit­tel (Quick.Step Floors) voor de mas­sa­spur­ten aan­trok. Ploeg­ma­na­ger Jo­sé Aze­ve­do nam con­tact op met het SEG-ma­na­ge­ment­bu­reau dat on­der an­de­re Van­mar­c­ke in de por­te­feuil­le heeft. Hoe­wel Aze­ve­do op dit mo­ment van de trans­fer­pe­ri­o­de met het­zelf­de pro­bleem zit als qua­si al­le an­de­re World­tour­ploe­gen, is er nog een beet­je bud­get­tai­re ruim­te.

Veel hangt na­tuur­lijk af van de evo­lu­tie bij Cann­on­da­le - Dra­pac, waar Jo­na­than Vaugh­ters vo­ri­ge week plots mee­deel­de dat hij on­ge­veer de helft van het bud­get voor 2018 te kort kwam, maar dins­dag dan weer tweet­te dat “er in­te­res­san­te din­gen aan het ge­beu­ren zijn”. Daar­mee doel­de hij op de twee van de res­te­ren­de ze­ven mil­joen dol­lar die hij on­der­tus­sen ge­von­den had via crowd­fun­ding.

*** Xan­dro Meu­ris­se (25) won de Stads­prijs Ger­aards­ber­gen. De West-Vla­ming zorg­de in de ach­ter­tuin van ploeg­lei­der Hi­lai­re Van Der Schu­e­ren voor de der­de ze­ge van Wan­ty-Grou­pe Go­bert in twee we­ken. *** Greg Van Aver­maet kan ook vol­gend jaar een be­roep doen op Jem­py Druc­ker, Da­mi­a­no Ca­ruso, Fran­ce­s­co Ven­to­so en Joey Ros­skopf. De vier te­ken­den een nieuw con­tract bij BMC voor vol­gend jaar.

*** Jel­le Va­nen­dert rijdt ook de ko­men­de twee sei­zoe­nen voor Lot­to-Soud­al. De 32ja­ri­ge klim­mer rijdt al sinds 2009 voor de ploeg van Marc Ser­ge­ant.

*** Jens De­bus­sche­re heeft na zijn val in de Vu­el­ta acht hech­tin­gen in zijn lin­ker­knie. De sprin­ter van Lot­to-Soud­al staat tien tot veer­tien da­gen aan de kant en hoopt te her­vat­ten in de GP Wal­lo­nie (13 sep­tem­ber).

*** Bert Van Ler­berg­he (Sport Vlaan­de­ren-Ba­loi­se) krijgt vol­gend jaar bij zijn nieu­we pro­fes­si­o­ne­le con­ti­nen­ta­le ploeg Co­fi­dis de broers Jesús en Jo­sé Her­ra­da als ploeg­maat. Eerst­ge­noem­de is mo­men­teel Spaans kam­pi­oen en was voor­al in het mid­den­ge­berg­te een steun voor zo­wel Quint­a­na als Val­ver­de. Na het aan­trek­ken van Mi­kel Lan­da gaat de af bouw bij Mo­vis­tar ver­der. De twee broers Iza­gir­re wor­den on­der­tus­sen her­e­nigd bij Bah­rain-Me­ri­da, Jho­na­tan Castro­vie­jo trekt naar Sky, Ro­ry Su­ther­land (35) gaat naar UAE-Emi­ra­tes en Alex Dow­sett rijdt vol­gend sei­zoen voor Ka­tusha-Alpe­cin.

*** Jo­han­nes Fröh­lin­ger blijft de vol­gen­de twee jaar de weg­ka­pi­tein bij Team Sun­web.

*** Na Ben Her­mans trekt Is­rael Cy­cling Aca­de­my de No­ren Son­de Holst En­ger (23, AG2R-La Mon­di­a­le) en Au­gust Jen­sen (26, Coop) aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.