Ste­fa­nie Bro­sens pakt we­reld­ti­tel

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (basp)

Ste­fa­nie Bro­sens heeft zich in Turn­hout tot we­reld­kam­pi­oe­ne ul­tra­meer­kamp (14-kamp) bij de be­lof­ten (U23) ge­kroond. Ze sprok­kel­de 8.531 pun­ten.

Voor Bro­sens was het haar eer­ste 14-kamp en haar eer­ste WK. “Het was leuk om mee te ma­ken”, zegt de meer­kamp­ster uit Ou­dTurn­hout. “Maar ik voel dat het iets an­ders dan een ge­wo­ne ze­ven­kamp.”

Ze kreeg liefst veer­tien proe­ven voor­ge­scho­teld: 100m hor­den, hoog­sprin­gen, 1.500m, 400m hor­den, ko­gel­sto­ten en 200m op de eer­ste dag; 100m, ver­sprin­gen, 400m, speer­wer­pen, 800m, 200m hor­den, dis­cus­wer­pen en 3.000m op de twee­de dag. “Voor­af had ik een pro­nos­tiek­je ge­maakt van al­le proe­ven. De mees­te on­der­de­len vie­len heel goed mee, maar op de lan­ge­re loop­proe­ven moest ik op de tan­den bij­ten.”

Heel de com­pe­ti­tie vocht ze een span­nend du­el uit met Ine Her­mans. “Ik ver­wacht­te dat zij zou win­nen, want in de ze­ven­kamp is ze meest­al heel sterk. Pas na de tien­de proef, de 400m, kwam ik aan de lei­ding. Ik ben nog een beet­je uit­ge­lo­pen, maar het bleef span­nend tot het ein­de.”

“Of het voor her­ha­ling vat­baar is? Op kor­te ter­mijn niet. Het is ook af­wach­ten waar zo'n vol­gend EK of WK ge­or­ga­ni­seerd wordt.”

Bij de ju­ni­o­res (U20) haal­de Eli­se Helsen (AC He­ren­tals) een gou­den me­dail­le met 7.144 pun­ten. Bij de mas­ters 40+ stond or­ga­ni­sa­tor Ser­ge De Smedt op het po­di­um met brons. Hij sprok­kel­de 8.641 pun­ten op zijn 20-kamp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.