AC He­ren­tals pakt mas­sa me­dail­les

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (basp)

AC He­ren­tals was de meest suc­ces­vol­le ploeg op het PK estafette in Duf­fel. De blauw­hem­den ver­o­ver­den elf gou­den, ne­gen zil­ve­ren en twee bron­zen me­dail­les. De man­nen pak­ten goud op de 4x200m en zil­ver op de 4x100m.

Jen­tof Jans­sens, Jens Van Reu­sel, Hans Bry­den­bach en Brent De Pauw brach­ten in de 4x100m het stok­je rond de pis­te in 43”44. Goed voor de twee­de plek, één se­con­de ach­ter AC Ly­ra. Spurt­trai­ner Chris Van Reu­sel was te­vre­den. “We heb­ben slechts één keer op de af­los­sin­gen kun­nen trai­nen, maar het is goed ge­ko­men.”

En of. In de 4x200m de­den ze er een gou­den plak bo­ven­op. Met een licht aan­ge­pas­te ploeg, met scho­lier Matthias Van Gestel in plaats van Jen­tof Jans­sen, won­nen ze in een ster­ke 1'30”73. “De 4x200m zag er re­de­lijk uit, af­ge­zien van één af­los­sings­beurt, die wat min­der ver­liep. Mits scher­pe­re wis­sels kun­nen we zon­dag op het BK in Lier een fi­na­le­plaats ha­len op de 4x200m. Op de 4x100m wordt dat iets moei­lij­ker.”

De spurt­coach is de va­der van Jens Van Reu­sel. “We gaan niet meer op de af­los­sin­gen trai­nen, er zijn ook nog an­de­re trai­nin­gen die moe­ten ge­beu­ren. Maar het PK was een goeie ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie en het zijn al­le­maal er­va­ren man­nen die het wel on­der de knie heb­ben.”

In 2016 be­haal­de ACHL nog zil­ver (4x100m) en brons (4x200m) op het BK estafette. Die stunt her­ha­len zal moei­lijk wor­den zon­der Ko­be Vle­min­ckx en Jef Mees in de ploeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.