Vabco Mol voor het eerst in lan­de­lij­ke “Be­houd is het doel, de rest is mooi mee­ge­no­men”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

Vabco Mol doet zon­dag voor het eerst in zijn be­staan zijn in­tre­de in de lan­de­lij­ke reek­sen. Coach Jan Mat­hues is blij dat hij zijn kam­pi­oe­nen­ploeg van vo­rig jaar kon sa­men­hou­den.

De Mol­le­naars sta­pel­den de af­ge­lo­pen twee sei­zoe­nen de suc­ces­sen op met twee ti­tels op rij. Nu volgt de kers op de taart met een start­po­si­tie in twee­de lan­de­lij­ke.

“De snel­heid van uit­voe­ring zal een pak ho­ger lig­gen dan in eer­ste pro­vin­ci­a­le”, weet Mat­hues. “Vo­rig jaar ken­den we een aan­tal ea­sy wins, maar dat zal nu ver­le­den tijd zijn.”

Met de Ne­der­lan­der Joris Bie­mans re­a­li­seer­de Vabco ei­gen­lijk slechts één in­ko­men­de trans­fer, maar dat past vol­le­dig in het plaat­je dat de trai­ner voor ogen heeft. “Het team dat de vo­ri­ge twee ti­tels in de wacht sleep­te, ver­dient het om het avon­tuur in twee­de lan­de­lij­ke mee te be­le­ven. Ik was niet van plan om te­gen die jon­gens te zeg­gen dat ze an­de­re oor­den moesten op­zoe­ken. Bo­ven­dien ben ik er­van over­tuigd dat die ploeg vol­doen­de kwa­li­teit heeft om zich te hand­ha­ven. Het be­houd is het doel, al de rest is mooi mee­ge­no­men.”

“We zijn onze voor­be­rei­ding sterk be­gon­nen te­gen Eke­ren en Aar­schot, maar we ken­den na­dien een te­rug­val. Mae­ri­ën en Van Den Bo­gaert zijn uit­ge­val­len met bles­su­res en dat deed zich ge­voe­len. We spe­len nu eerst op ver­plaat­sing in Zwijn­drecht en dat be­valt me wel, an­ders had­den we met­een on­der druk ge­staan om thuis te win­nen. Bo­ven­dien lijkt dat een haal­ba­re kaart”, be­sluit Mat­hues.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.