“Met en­ke­le vrien­den wil­den we dich­ter bij huis gaan spe­len”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

T&T Turn­hout on­der­ging in het tus­sen­sei­zoen een klei­ne ge­daan­te­ver­wis­se­ling. De club trok een nieu­we trai­ner aan en re­a­li­seer­de ook en­ke­le op­mer­ke­lij­ke trans­fers.

De naam van één van die nieuw­ko­mers klinkt als een klok in de Kem­pen. Alexan­der Beer­ten door­liep de jeugd­reek­sen in Geel, ver­huis­de naar Turn­hout en trok na­dien op­nieuw naar de barm­har­ti­ge ste­de, om de af­ge­lo­pen drie sei­zoe­nen uit te ko­men bij Has­selt. Nu gaat hij weer aan de slag in de Kem­pen.

“Bij Has­selt train­den we drie keer per week en dat be­gon door te we­gen”, zegt Beer­ten. “Met en­ke­le Kem­pen­se vrien­den be­slo­ten we op­nieuw sa­men te gaan spe­len, maar dan dich­ter bij huis. Zo be­land­den Ru­ben Van Den Eyn­de (Fi­nas Geel, red.), Rik Que­snel (Mi­ners Be­rin­gen, red.) Turn­hout.”

Top drie?

en ik bij

Het is dui­de­lijk dat Beer­ten met uit­ge­spro­ken am­bi­ties naar Turn­hout is af­ge­zakt. “We wil­len mee­doen voor de knik­kers”, zegt Beer­ten. “Eer­ste lan­de­lij­ke is mij niet on­be­kend, al kan ik niet al­le te­gen­stre­vers even goed in­schat­ten. Toch moe­ten we de top vijf of mis­schien zelfs de top drie kun­nen ha­len.”

“Onze nieu­we coach Frank De Bruc­ker be­valt me uit­ste­kend. Hij heeft een pas­sie voor het spel­le­tje en brengt dat over op zijn spe­lers­groep. Ho­pe­lijk ne­men we een goe­de start, want die lijkt me be­pa­lend te wor­den voor de rest van het sei­zoen. Van Sgol­ba Aal­ter heb ik me la­ten wijs­ma­ken dat het een team is dat veel in­zet en gre­tig­heid toont.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.