“Goe­de re­sul­ta­ten zijn geen must”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ev)

Oki­do de­gra­deer­de uit twee­de lan­de­lij­ke en start met een nieu­we, maar niet on­be­ken­de coach in eer­ste pro­vin­ci­a­le. Christophe Beeckman was al twee jaar as­sis­tent-coach in Arendonk en neemt nu voor het eerst de rol van hoofd­trai­ner op na het ver­trek van Rik Bon­gaerts. “We wa­ren al een aan­tal ja­ren aan het flir­ten met de de­gra­da­tie. Als het dan toch ge­beurt, doet dat pijn”, zegt Beeckman. “We star­ten een nieuw ver­haal van­uit een nieu­we fi­lo­so­fie. Het be­lang­rijk­ste is dat ie­der­een op­nieuw ple­zier be­leeft aan het basketbal. Daar­naast trek­ken we re­so­luut de kaart van de ei­gen jeugd. Na­tuur­lijk mag dat ge­kop­peld zijn aan goe­de re­sul­ta­ten, maar dat is niet het groot­ste doel. Op Pi­nas (ge­stopt, red.), Gul­de­naar (ge­stopt, red.), Ver­don­ck (Red Vic, red.) en Sas (Mal­le, red.) moe­ten we niet meer re­ke­nen en we de­den geen in­ko­men­de trans­fers. Het is niet met­een ons doel om weer te pro­mo­ve­ren. Wel wil­len we ie­der­een rond de club op­nieuw een goed ge­voel ge­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.