Ca­ven­dish kiest voor Tin­koff

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Als we zijn In­st­agram mo­gen gel­oven, rijdt Marc Ca­ven­dish vol­gend sei­zoen voor de Tin­koff­wie­ler­ploeg. Neen, maak u geen zor­gen. De steen­rij­ke Rus Oleg Tink­ov maakt geen co­me­back in het wielrennen en Ca­ven­dish blijft ge­woon bij Di­men­si­on Da­ta. De twee – al­le­bei niet ver­le­gen om een stoe­re uit­spraak – kwa­men el­kaar wel te­gen tij­dens een oe­fen­rit­je. Wie met wie op de fo­to wou, is niet dui­de­lijk. Dat ze het naar hun zin had­den, dan weer wel.

FO­TO IN­ST­AGRAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.