Cock­tails in kel­der van ’t The­a­ter

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (mph)

Fans van ver­ras­sen­de cock­tails kun­nen van­af van­avond af­da­len naar de kel­der van het ca­fé ’t The­a­ter in He­ren­tals. In The Un­der­ground ser­veert Sie­mon Bas­sta­nie ook ei­gen cre­a­ties.

De voor­bije da­gen werd er nog flink ge­tim­merd om met hou­ten pal­lets en ge­bruik­te plan­ken ta­fels en ban­ken te ma­ken. “Die moe­ten bij­dra­gen tot de ge­zel­li­ge sfeer die we hier wil­len cre­ë­ren”, zegt Bas­sta­nie, die zo’n twee jaar ge­le­den de teu­gels van ca­fé ’t The­a­ter op de Gro­te Markt in han­den nam.

“Het zaal­tje in de kel­der werd tot nog toe ge­bruikt voor di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten, maar ik zocht een meer per­ma­nen­te be­stem­ming. Cock­tails zijn in en aar­om wou ik er iets mee doen.” The Un­der­ground is voort­aan open op don­der­dag, vrij­dag en za­ter­dag van­af 18u. Op de kaart staan ui­ter­aard de klas­sie­ke cock­tails, zo­als een mo­ji­to of een mai-tai.

Cock­tail met spek

“Ik wil het met­een goed doen en daar­om heb­ben we ook na­ge­dacht over een acht­tal ei­gen cre­a­ties. Zo is de Un­der­ground een cock­tail op ba­sis van whis­ky waar­in we ook Par­me­zaan­se kaas en lump­fish-ei­tjes ver­wer­ken. Ook de Can­ni­bal met een toets van spek is ze­ker het pro­be­ren waard.”

Naast

cock­tails

pre­sen­teert Sie­mon in zijn Un­der­ground ook een reeks meer ex­clu­sie­ve whis­ky’s. “Voor­lo­pig dus drie da­gen per week, maar als het aan­slaat, kun­nen we er een dag­je of twee aan toe­voe­gen.”

FO­TO MARC PEE­TERS

The Un­der­ground pre­sen­teert cock­tails in de kel­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.