Tie­len­steen­weg gaat zes maan­den dicht

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Een aan­ne­mer be­gint op maan­dag 11 sep­tem­ber met ri­o­le­rings­wer­ken op de Tie­len­steen­weg, de weg tus­sen Tie­len en Licht­aart (Kas­ter­lee).

De ver­bin­dings­weg tus­sen Tie­len en Licht­aart is van maan­dag 11 sep­tem­ber tot 1 maart 2018 af­ge­slo­ten voor het ver­keer tus­sen Vree­beem­den in Licht­aart en En­gak­kers in Tie­len. Aan­ne­mer Am­ba­ro be­gint in op­dracht van de ge­meen­te Kas­ter­lee en Aqua­fin met de aan­leg van ri­o­le­rin­gen en het ver­bre­den van het fiets­pad.

“Het af­val­wa­ter wordt daar ge­loosd in de Mo­len­broek­loop. Die be­staan­de bui­zen zijn nog in goe­de staat en wor­den ge­bruikt voor de af­voer van het re­gen­wa­ter”, zegt Guy Van de Perre (CD&V), sche­pen van Open­ba­re Wer­ken in Kas­ter­lee. “De aan­ne­mer legt wel nieu­we ri­o­le­rin­gen voor het af­val­wa­ter aan in de berm.”

Het fiets­pad, dat nu 1,3 me­ter breed is, wordt op­nieuw aan­ge­legd in be­ton en krijgt een breed­te van 1,75 me­ter. De ar­bei­ders leg­gen ook nog een weg­ver­smal­ling aan ter hoogte van de En­gak­kers. Het door­gaand ver­keer moet van­af 11 sep­tem­ber een weg­om­leg­ging vol­gen via Plaats, Mo­len­straat, Ka­lie­baan, Kerk­straat en Tie­len­dorp. Fiet­sers en voet­gan­gers kun­nen steeds de werf­zo­ne pas­se­ren. De aan­ne­mer ver­za­melt het af­val van de be­wo­ners op op­haal­pun­ten.

FO­TO BART VAN DEN LANGENBERGH

De Tie­len­steen­weg tus­sen Tie­len en Licht­aart gaat en­ke­le maan­den dicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.