Be­ton­blok­ken we­ren ver­keer Vel­ve­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ho)

De stad Geel heeft een nieu­we proef­op­stel­ling ge­plaatst op Vel­ve­ken, de druk­ke sluip­rou­te tus­sen deel­dorp La­rum en de He­ren­tal­se­weg. Da­ge­lijks ne­men erg veel be­stuur­ders de­ze lan­de­lij­ke weg om de knoop­pun­ten rond de Ant­werp­se­weg te mij­den. “Uit me­tin­gen blijkt dat hier veel meer ver­keer komt dan op ver­ge­lijk­ba­re we­gen en dat er vaak te snel wordt ge­re­den”, zegt sche­pen voor Open­ba­re Wer­ken Ben Van Loove­ren (CD&V). De vo­ri­ge op­stel­ling met plas­tic paal­tjes had niet het be­oog­de ef­fect. “Daar­om heb­ben we nu be­ton­nen an­ti­ter­reur­blok­ken ge­plaatst, met ex­tra paal­tjes voor de zicht­baar­heid. We ho­pen dat de­ze ob­sta­kels wel vol­doen­de af­schrik­ken en zo de snel­heid kun­nen rem­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.