“Vik­tor schrok van vuur­werk en liep weg”

Chi­hua­hua van Axel Dae­se­lei­re ver­mist

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE -

Vik­tor, de cog­nac­kleu­ri­ge chi­hua­hua van Axel Dae­se­lei­re en zijn vrien­din Jess Don­c­kers, is sinds maan­dag­avond ver­mist. “Onze we­reld staat stil”, klinkt het.

Tij­dens een bar­be­cue met vrien­den aan de Schel­de­bocht in Ant­wer­pen liep de 7-ja­ri­ge chi­hua­hua Vik­tor maan­dag­avond los rond in het gras. “Aan de over­kant klonk een klein vuur­werk. We den­ken dat Vik­tor daar­van is ge­schrok­ken. Niet veel la­ter had­den we door dat hij was gaan lo­pen”, zegt Dae­se­lei­re.

Er volg­de een zoek­tocht die zo goed als heel de nacht van maan­dag op dins­dag duur­de en de da­gen daar­na voort­ging, maar die le­ver­de niets op. “We zijn er ka­pot van, Vik­tor is voor 100% een deel van onze fa­mi­lie. Hij draagt geen lei­band, we gel­oven in een vrije op­voe­ding, maar hij is wel ge­chipt.”

Ook de vrien­din van Dae­se­lei­re, Jess Don­c­kers, is er het hart van in. “Mijn we­reld staat stil, het ver­driet is im­mens, de mach­te­loos­heid kna­gend”, klinkt het in een emo­ti­o­ne­le op­roep op Fa­ce­book waar­in het kop­pel ook een be­lo­ning uit­looft voor de vin­der.

Wie een tip heeft over Vik­tor kan die de­len via het num­mer 0499.15.59.26

FO­TO RR

Axel Dae­se­lei­re met chi­hua­hua Vik­tor in ge­luk­ki­ge­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.