Neu­tra­li­teit voor amb­te­na­ren (2)

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - JULIA BEIRINCKX,

Me­vrouw Ho­mans heeft over­schot van ge­lijk wan­neer ze de fo­to van de vrouw met hoofd­doek ver­wij­dert uit een va­ca­tu­re om over­heids­per­so­neel te zoe­ken. Amb­te­na­ren moe­ten neu­traal zijn. Ook maar de min­ste vorm van twij­fel dient ver­me­den te wor­den. Dat amb­te­na­ren bij de VDAB wel ui­ter­lij­ke te­ke­nen van een ge­loof mo­gen dra­gen, roept bij mij vra­gen op. Ik heb als be­las­ting­be­ta­ler het recht om mijn zuur­ver­dien­de cen­ten niet zien te ge­brui­ken voor pro­pa­gan­da in over­heids­dienst van een­der wel­ke gods­dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.