Jin­dra maakt al­bum dank­zij haar fans

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (to­ve)

Jin­dra van Scha­ijk, de Ne­der­land­se blon­di­ne die in­der­tijd kri­tiek kreeg tij­dens haar deel­na­me aan K3 Zoekt K3 om­dat ze niet op haar mond­je was ge­val­len, heeft via crowd­fun­ding vol­doen­de geld in­ge­za­meld om een vol­waar­di­ge cd uit te bren­gen. Fans do­neer­den sa­men 9.500 eu­ro. Jin­dra be­looft een col­lec­tie zelf­ge­schre­ven Ne- der­lands­ta­li­ge lied­jes. “Stoer, lief, pit­tig en ro­man­tisch”, al­dus de Ne­der­land­se. Jin­dra, die in de fi- na­le van K3 Zoekt K3 de dui­men moest leg­gen voor Klaas­je Meij­er als nieu­we blon­de van het da­mes- trio, hoopt het al­bum over en­ke­le maan­den uit te bren­gen.

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.