Lie­ven Schei­re zoekt pro­ble­men

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT -

Lie­ven Schei­re (36) zit niet stil. De man die wel­dra op­duikt in het VTM-pro­gram­ma Het Li­chaam van Cop­pens en dit voor­jaar ook een we­ten­schap­pe­lijk-hu­mo­ris­tisch spel­pro­gram­ma voor die zen­der maakt, zoekt voor een nieuw Canvas-pro­gram­ma men­sen voor wie een uit­vin­ding op maat een gro­te ver­be­te­ring van hun le­vens­kwa­li­teit zou be­te­ke­nen. Beeld je een uit­vin­ding in die een kind met een be­per­king voor het eerst kan la­ten fiet­sen of een vir­tu­e­le tuin voor een stads­wijk die geen toe­gang heeft tot de groe­ne ruim­te. Wie zo’n pro­bleem heeft of ziet, kan het sig­na­le­ren via re­dac­tie@sput­nik.be.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.