Ere­sche­pen over­le­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

In het zie­ken­huis van He­ren­tals is af­ge­lo­pen woens­dag Frans Wou­ters uit Lil­le op 77-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Frans Wou­ters was een voor­ma­li­ge sche­pen bij CD&V in Lil­le. Hij was ja­ren­lang ge­meen­te­raads­lid in Lil­le en ook sche­pen van fe­bru­a­ri 1992 tot en met eind mei 2004, voor­al van So­ci­a­le Za­ken en Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king.

In 2007 heeft de ge­meen­te­raad van Lil­le Frans Wou­ters de ti­tel van ere­sche­pen ge­ge­ven. De al­leen­staan­de man was ook ja­ren­lang heel ac­tief bij de fan­fa­re Ver­maak en Kunst in Lil­le. De laat­ste ja­ren van zijn le­ven bracht Frans Wou­ters door in het woon­zorg­cen­trum Lin­de­lo in Lil­le. De uit­vaart­plech­tig­heid vindt plaats op woens­dag 20 sep­tem­ber om 10u in de Sint-Pie­ters­kerk in Lil­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.