Po­li­tie ver­huist naar Gui­do Ge­zel­le­straat

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (vgd)

De lo­ka­le po­li­tie Ba­len-Des­selMol ver­huist maan­dag 25 en dins­dag 26 sep­tem­ber naar haar nieu­we werk­plaats in de Gui­do Ge­zel­le­straat in Mol. Dat wordt van­af dan de nieu­we hoofd­post. Door de ver­hui­zing zal het kan­toor bei­de da­gen moei­lijk be­reik­baar zijn op het lo­ka­le te­le­foon­num­mer. Wie drin­gen­de hulp no­dig heeft, kan best bel­len naar het num­mer 101. Voor niet-drin­gen­de vra­gen is de lo­ka­le po­li­tie van­af woens­dag 27 sep­tem­ber be­reik­baar via ont­haal@po­li­tie­ba­len­des­sel­mol. be of 014.33.37.00. Door de ver­hui­zing ko­men al­le po­li­tie­dien­sten in een nieu­we lo­ca­tie te­recht. Het gaat om on­der meer het ont­haal, de wijk­wer­king, de in­ter­ven­tie­dienst, al­le af­de­lin­gen en de lo­ka­le re­cher­che.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.