Jon­ge­man ris­keert jaar cel voor twee in­bra­ken

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ima)

Yan­nick M. (20) uit Turn­hout ris­keert een jaar cel­straf voor in­bra­ken bij Chi­ro Vonk en de kick­boks­school Top Ac­ti­on in Turn­hout.

De fei­ten waar­voor de jon­ge­man te­recht­stond, da­te­ren van de­cem­ber 2015. Hij pleeg­de de in­bra­ken sa­men met en­ke­le min­der­ja­ri­ge ka­me­ra­den. Om­dat hij op dat ogen­blik 18 jaar en 2 maan­den oud was, werd zijn dos­sier be­han­deld door de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank, en niet door de jeugd­rech­ter.

Op 26 de­cem­ber 2015 dron­gen jon­ge­lui bin­nen in de lo­ka­len van Chi­ro Vonk. Ze bra­ken de kluis open en gin­gen aan de haal met 2.000 eu­ro. En­ke­le da­gen la­ter werd een raam met een ij­ze­ren staaf in­ge­sla­gen bij Top Ac­ti­on. De da­ders graai­den het geld uit de kas­sa mee.

Na een con­fron­ta­tie be­ken­de Yan­nick M. de fei­ten. “Hij was nog maar net ver­huisd naar Turn­hout en kwam in con­tact met fou­te vrien­den”, zei zijn ad­vo­ca­te. “Mijn cli­ënt wil zich fo­cus­sen op de toe­komst. Hij start wel­dra een op­lei­ding be­drijfs­ma­na­ge­ment. Ik vraag op­schor­ting van straf of een werk­straf.”

Von­nis: 13 ok­to­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.