Twee nieu­we ge­zich­ten in raad

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ram)

De ge­meen­te­raad be­gint maan­dag met de eed­af­leg­ging van twee nieu­we raadsle­den. Jans Gy­sels (N-VA) en Si­mon Vis­kens (Groen) heb­ben hun ont­slag in­ge­diend om­dat ze ver­huisd zijn uit Merks­plas. Ze za­ten al­le­bei sinds het be­gin van de­ze le­gis­la­tuur in de op­po­si­tie van de ge­meen­te­raad. Groen ging toen van één naar twee ze­tels en N-VA ver­o­ver­de als nieu­we par­tij in Merks­plas drie ze­tels. De vrije plaats bij N-VA wordt in­ge­vuld door Hu­go Cor­ne­lis. Bij Groen komt Wal­ter Van Pelt mee aan ta­fel zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.