Wat is de aan­klacht?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Wei­ler mu­teert het DNA van An­der­lecht. Van een club die ooit be­kend stond voor zijn do­mi­nant en stijl­vol voet­bal tot een club die nu (heel vaak) voor re­ac­tie­voet­bal kiest. Door de groot­ste cri­ti­ci ook boe­ren­kool­voet­bal ge­noemd. Dat leid­de tot de slecht­ste start in 19 jaar – tien­de plaats en 8 op 18 – en dat ter­wijl paars-wit een su­per­ploeg heeft. Daar­om klinkt het ge­mor bij sup­por­ters steeds har­der. “Wij wil­len voet­bal zien”, roe­pen zij.

Al­leen slaagt Wei­ler er (voor­lo­pig) niet in om zijn top­spe­lers op hun kwa­li­tei­ten uit te spe­len. Zo juich­te hij de komst van Sven Kums toe, maar we­gens bot­sen­de voet­bal­vi­sies lukt het niet om de top­trans­fer als di­ri­gent in te pas­sen. Dat es­ca­leer­de met Kums eerst in de tri­bu­ne en daar­na als - god­be­tert - ver­de­di­ger. Ook Sels, Obrado­vic en Ony­e­k­uru voe­len zich mis­mees­terd om­dat ze al zon­der veel uit­leg aan de kant wer­den ge­scho­ven. Wei­lers ei­gen­zin­nig­heid leidt steeds va­ker tot on­be­grip in de spe­lers­groep. Al wordt dat nog niet pu­blie­ke­lijk ge­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.