Wan­neer valt het von­nis?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

sei­zoen aan de ti­tel, want om­dat Wei­ler niet naar na­men keek om jon­gens aan te pak­ken of hen er­uit te gooi­en, lie­pen echt al­le spe­lers in de pas en deed ie­der­een zijn job tot het ui­ter­ste. Wei­lers aan­pak deed ook Dendon­c­ker en Ti­ele­mans ex­plo­de­ren.

Daar­om wordt de coach nu ook nog ge­volgd en ge­steund door het be­stuur. De di­rec­tie vindt ook dat top­pers zo­als Kums, Dendon­c­ker en Han­ni hun ni­veau eerst zelf moe­ten op­vij­ze­len.

Na de una­nie­me steun­be­tui­ging van het be­stuur zou het vreemd zijn als Wei­ler na dit week­end al ver­oor­deeld wordt, zelfs als hij ver­liest op Kort­rijk. Ten­zij het spel echt abo­mi­na­bel is om­dat het slui­me­ren­de on­be­grip bin­nen de spe­lers­groep echt komt bo­ven­drij­ven. Met nog fraaie CL-mat­chen in het voor­uit­zicht en de steun van het be­stuur aan Wei­ler zul­len de spe­lers niet in hun ei­gen voet schie­ten. Ge­zichts­ver­lies in de be­ker te­gen Wes­ter­lo zou wel moei­lij­ker ver­teer­baar zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.