Wat is de aan­klacht?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Na een be­vre­di­gen­de start met 4 op 6 ging het steil berg­af. 1 op 12, twee keer na el­kaar vier te­gen­goals, met de 0-4 te­gen Zul­te Wa­re­gem al even be­scha­mend als de tristes­se vo­rig sei­zoen op Scles­sin. En vier mat­chen na el­kaar niet kun­nen sco­ren is al even dra­ma­tisch.

Maar voor­al: er is geen lijn in het spel te zien, geen hand van de trai­ner. Heel veel grin­ta en pas­sie, maar wei­nig of geen tac­tiek: al­les wat voor­af over Leeu­wen­hart werd ver­teld, komt uit.

En die grin­ta werkt maar een tijd­je, zo blijkt. Zijn trai­nin­gen zijn ook ma­ger, het is voort­du­rend her­ha­len zon­der veel idee­ën. Het is op het veld zon­der veel suc­ces re­ke­nen op de in­di­vi­du­e­le klas­se van en­ke­lin­gen, Mpo­ku voor­op.

Dat de Por­tu­gees zo zijn best doet al­tijd en over­al Frans te spre­ken, keert zich ook te­gen hem: hij krijgt het niet uit­ge­legd én hij ver­liest ont­zag in de spe­lers­groep die er al eens la­che­rig durft over te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.