Is er be­roep mo­ge­lijk?

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

De Por­tu­gees heeft ar­gu­men­ten voor een ho­ger be­roep: hij zag op het ein­de van een woe­li­ge trans­fer­pe­ri­o­de nog Belfo­dil, Dos­se­vi en Ra­man ver­trek­ken en de laat­ste nieuw­ko­mers Ca­van­da, Carl­in­hos en Cop moe­ten nog wor­den in­ge­past. Het was ook na het ge­lijk­spel te­gen Char­le­roi zijn ul­tie­me ver­de­di­ging te­gen­over de pers die hem al­maar be­schul­digt: “Geef ons de no­di­ge tijd!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.