“Ik leg me­zelf geen druk op”

Rat­ko Van­sim­p­sen wacht ge­dul­dig op doel­pun­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (fvh)

Des­sel won vo­rig week­end met 2-1 van Aalst, maar echt te­vre­den was men niet bij groen-wit. Voor­al dan om­dat de sco­re veel ho­ger had moe­ten op­lo­pen. Ge­brek aan ef­fi­ci­ën­tie en een be­re­ster­ke pres­ta­tie van de be­zoe­ken­de doel­man wa­ren de oor­za­ken.

De la­te en ver­dien­de win­nen­de tref­fer van Breu­gel­mans zorg­de toch voor eni­ge uit­bun­dig­heid in het Des­sel­se kamp. Ui­ter­aard ook bij spits Rat­ko Van­sim­p­sen, die en­ke­le kan­sen de nek om­wrong.

“Ak­koord, die eerste kop­kans moest bin­nen het ka­der, maar de ove­ri­ge kop­kan­sen wer­den ge­pakt door Aalst­doel­man Ke­vin Van Den Noort­gae­te. Ik ken Ke­vin van mijn pe­ri­o­de bij Aalst. Hij is een top­kee­per op zijn lijn, daar is hij haast niet te klop­pen. On­ze doel­pun­ten kwa­men er na twee af­ge­we­ken bal­len.”

Van­sim­p­sen had ui­ter­aard graag ge­scoord te­gen zijn ex-club. Hij blijft ge­dul­dig wach­ten op zijn eerste doel­pun­ten van dit sei­zoen.

“Vo­rig sei­zoen kwam ik ook moei­lijk op gang. Ik leg me­zelf dan ook geen druk op. Het sei­zoen is nog jong, ik hoef niet te pa­ni­ke­ren. Ui­ter­aard had ik mijn in­zet graag be­loond ge­zien met een goal­tje, maar voor het ove­ri­ge was ik te­vre­den over mijn match. De coach deel­de de­zelf­de me­ning. Om­dat we wat ge­bles­seer­de spe­lers moe­ten ver­van­gen, zijn we nog zoe­ken­de, maar stil­aan vin­den we op­los­sin­gen.”

Te­gen Ou­den­aar­de ver­wacht de in Sint-Trui­den ge­bo­ren maar in Til­burg wo­nen­de spits een moei­lij­ke wed­strijd.

“Zij spe­len een beet­je zo­als Dein­ze. Met twee blok­ken van vier en dan re­ke­nen ze er­op dat hun spits Cou­li­ba­ly scoort. Het is een com­pact spe­lend elf­tal. We moe­ten het veld breed pro­be­ren te hou­den, ons po­si­tie­spel ver­zor­gen en er­voor zor­gen dat we ope­nin­gen in hun ver­de­di­ging trek­ken.”

Kus­ter­mans, Ya­gan en Efe­kia zijn licht twij­fel­ach­tig. Vos­ters, Bae­ten en Jut­ten blij­ven af­we­zig.

Kus­ter­mans (?), Smet, Re­men, Le­naerts, Ofo­ri, Til­burgs, Ya­gan (?), Ge­rits, Jans­sens, Breu­gel­mans, Van­sim­p­sen, Ver­bo­ven, Nj­en­go, Ver­hey­en, Rosa­rio, Peers, Efe­kia (?) en Ar­ra­zo­la De Ona­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.