“We kun­nen echt veel be­ter”

Ti­vi Huy­gen hoopt op eerste drie­pun­ter

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (stro)

Na de ne­der­la­gen te­gen Wijg­maal en Has­selt wil Zwar­te Leeuw te­gen Tie­nen zijn eerste drie­pun­ter van het sei­zoen boe­ken. “We zit­ten niet in de po­si­tie om hoog van de to­ren te bla­zen”, blijft Ti­vi Huy­gen be­schei­den.

De 27-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger vindt dat Zwar­te Leeuw meer ver­dien­de dan nul op zes, maar be­seft te­ge­lij­ker­tijd dat de groep be­ter moet kun­nen. “We speel­den twee de­ge­lij­ke wed­strij­den, maar we maak­ten iets te veel in­di­vi­du­e­le fou­ten. Ver­der mo­gen we iets agres­sie­ver wor­den. Toch vind ik dat we met nul op zes te wei­nig heb­ben ge­kre­gen. We moe­ten ook eer­lijk zijn en be­sef­fen dat we veel be­ter kun­nen. Er zit po­ten­ti­eel in de­ze ploeg, maar we moe­ten wer­ken aan de au­to­ma­tis­men. Dan denk ik dat ons pla­fond vrij hoog ligt.”

Huy­gen be­seft dat de pun­ten snel moe­ten vol­gen. “Als je nul op zes hebt en je speelt je der­de match thuis, dan moet je die win­nen, on­ge­acht wie de te­gen­stre­ver is. We mo­gen Tie­nen niet on­der­schat­ten, want vo­rig jaar heb­ben we thuis pas in de laat­ste mi­nuut met 1-0 ge­won­nen en gin­der kre­gen we een pan­doe­ring.”

Mariën (lies) is on­ze­ker, maar Hey­len-Bu­e­lens (schou­der) is weer in­zet­baar.

Truyts, Pau­wels, Huy­gen, Vo­gels, Van Asch, Mariën (?), Vets, Van­der­hey­den, Lan­su, Van Wan­rooij, Van Bel­le, Lau­rys­sen, Van der Hey­den, Vos, Van Be­zooi­j­en, Hey­len-Bu­e­lens, Faes, Wel­lens, Dijk­mans en Pau­lis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.