“El­ke week scherp zijn”

Stef Goos­sens moet met bik­kel­har­de con­cur­ren­tie af­re­ke­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (bdh)

On­danks de ne­der­laag te­gen Thes Sport van vo­ri­ge week kiest Turn­hout­trai­ner Tom Moons te­gen Spou­wen-Mopertingen op­nieuw voor de­zelf­de elf die te­gen de Lim­burg­se ti­tel­kan­di­daat meer ver­dien­den dan een 1-3 ne­der­laag. De be­lof­ten speel­den gis­te­ren voor drie res­te­ren­de plaat­sen op de bank. Een van hen was Stef Goos­sens. Vo­rig sei­zoen kwam hij 29 keer in ac­tie en scoor­de hij drie­maal. Dit sei­zoen viel hij te­gen Cap­pel­len naast de se­lec­tie en kreeg hij te­gen Thes een in­val­beurt van elf mi­nu­ten.

“De con­cur­ren­tie is lood­zwaar, je moet el­ke week op­nieuw scherp zijn. Jon­ge spe­lers als Ber­ne Jacobs en voor­al Jef Coec­kel­berghs ste­ken de­ze cam­pag­ne hun neus aan het ven­ster. Dat is po­si­tief. In de wed­strij­den van de be­lof­ten kun­nen we la­ten zien dat we in vorm zijn en zo een plaats op de bank af­dwin­gen”, zegt Goos­sens.

Ma­thi­as Ee­len (pols­breuk) is niet in­zet­baar.

Hor­sten, Ey­e­son, Mi­chiels, Pa­ri­daans, Van Pa­rys, Van De Vel, Van De Wal­le, Proost, Vers­mis­sen, Dil­lien, Schij­ve­naars. Tu­re­lin­ckx en nog drie aan te dui­den spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.