Puig­de­mont komt schui­len in Bel­gië

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA -

De af­ge­zet­te Ca­ta­laan­se mi­nis­ter-pre­si­dent Car­les Puig­de­mont is in Brus­sel en heeft de West-Vla­ming Paul Be­kaert aan­ge­steld als zijn ad­vo­caat. Puig­de­mont heeft wel nog geen asiel in Bel­gië aan­ge­vraagd. In­tus­sen staat de Wet­straat op zijn kop. Pre­mier Char­les Mi­chel (MR) pro­beert een di­plo­ma­tie­ke ramp te ver­mij­den en heeft daar­voor één eis: nie­mand van zijn re­ge­ring neemt con­tact op met Puig­de­mont, die sa­men met en­ke­le an­de­re Ca­ta­laan­se po­li­ti­ci in Span­je wordt be­schul­digd van re­bel­lie, op­rui­ing en mis­bruik van be­las­ting­geld.

FOTO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.