Veel min­der le­ven in Noord­zee door sleep­net­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (blg)

Het aan­tal die­ren in de Noord­zee is de af­ge­lo­pen 25 jaar flink ach­ter­uit­ge­gaan, blijkt uit een rap­port van het We­reld Na­tuur Fonds over bi­o­di­ver­si­teit (pe­ri­o­de 1990-2015), waar­voor het Ne­der­land­se sta­tis­tisch in­sti­tuut CBS be­re­ke­nin­gen heeft ge­daan. De da­ling is voor­al te wij­ten aan de te­rug­gang van het zee­bo­dem­le­ven, zo­als schelp­die­ren, kreeft­ach­ti­gen en zee-egels, dat te lij­den had van de boom­kor­vis­se­rij, waar­bij twee sleep­net­ten over de zee­bo­dem wor­den ge­trok­ken. Het aan­tal zee­vis­sen en zee­vo­gels ver­an­der­de niet of nau­we­lijks.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.