Gra­tis tien­rit­ten­kaart De Lijn voor toe­ris­ten met laag in­ko­men

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (blg)

Va­kan­tie­gan­gers die via het Steun­punt Va­kan­tie­par­ti­ci­pa­tie van Toe­ris­me Vlaan­de­ren een meer­daag­se va­kan­tie boe­ken, krij­gen van Vlaams mi­nis­ter van Toe­ris­me Ben Weyts (N-VA) een gra­tis tien­rit­ten­kaart van De Lijn. Die wil daar­mee de drem­pel voor een va­kan­tie ver­la­gen en toe­ris­me bin­nen het be­reik van ie­der­een bren­gen. Het Steun­punt Va­kan­tie­par­ti­ci­pa­tie on­der­han­delt over so­ci­a­le ta­rie­ven, bun­delt het aan­bod en maakt dag­uit­stap­pen en kor­te va­kan­ties mo­ge­lijk voor men­sen die het zich an­ders niet kun­nen ver­oor­lo­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.