Zo­mer­bar lijdt ver­lies

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

De twee­de edi­tie van de zo­mer­bar aan de zwaai­kom van het ka­naal in Beer­se was geen fi­nan­ci­eel suc­ces. B-Events, de over­koe­pe­len­de co­ör­di­ne­ren­de vzw, leed een ver­lies van 16.000 eu­ro. “De zo­mer­bar was in te­gen­stel­ling tot vo­rig jaar de helft min­der lang open”, zegt Ste­fan Poort­mans (BEERSEplus), sche­pen van Cul­tuur in Beer­se. “En toen de bar open was, was het vaak slecht weer. Wan­neer het mooi weer was, was de bar dan weer dik­wijls ge­slo­ten.” Liefst 26 ver­e­ni­gin­gen kon­den toch nog een graan­tje mee­pik­ken bij de uit­ba­ting van de zo­mer­bar. “De ge­meen­te vangt 10.000 eu­ro op van het ver­lies, voor­al vas­te kos­ten. De vzw wil het res­te­ren­de be­drag te­rug­ver­die­nen op eve­ne­men­ten zo­als de kerst­markt”, legt Ste­fan Poort­mans uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.