Ste­vi­ge bin­nen­muur houdt die­ven bui­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ho)

In­bre­kers heb­ben zon­dag­nacht met bruut ge­weld ge­pro­beerd om bin­nen te drin­gen in het win­kel­ge­deel­te van Car­re­four Hy­per­markt in de Turn­hout­se Par­klaan. Dat stel­de het per­so­neel maan­dag­och­tend vast. Ze maak­ten eerst een gat in een bui­ten­muur, maar de bin­nen­muur bleek iets te ste­vig om ge­woon door­heen te ge­ra­ken. Daar­na pro­beer­den ze het via een an­de­re rou­te en dron­gen ze een kap­sa­lon on­der het­zelf­de dak bin­nen. Maar op­nieuw slaag­den ze er niet in om van daar­uit het win­kel­ge­deel­te van de su­per­markt bin­nen te ko­men. De da­ders zijn daar­na zon­der buit af­ge­dro­pen, maar lie­ten wel flink wat brok­stuk­ken ach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.