Nog meer mu­ziek op drie an­de­re graf­wei­des

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (ema) EDDY MEULEMANS

Be­hal­ve in Arendonk zijn er nog drie an­de­re kerk­ho­ven in on­ze re­gio waar op Allerheiligen een lo­ka­le ver­sie van Ré­veil 17 plaats­vindt:

- Op de be­graaf­plaats van Bou­wel in Grob­bendonk zijn er op­tre­dens van gi­taar­mu­zi­kan­te Da­ni­èle Van Os en woord­kun­ste­na­res An­ke Ver­schu­e­ren.

- Tus­sen de gra­ven in Wit­g­oorDes­sel is er een li­ve­con­cert van zang­koor La Mu­ze. Heem­kring De Grif­fi­oen brengt “bij­zon­de­re ver­ha­len over be­ken­de en min­der be­ken­de Wit­g­oor­se men­sen die op het kerk­hof rus­ten”. - In Vorst-Laak­dal speelt fan­fa­re Con­cor­dia.

Ie­der­een is wel­kom, van kin­de­ren en jon­ge­ren tot vol­was­se­nen, ge­zin­nen en se­ni­o­ren.”

Af­ter­par­ty

Of er ook drank ge­ser­veerd wordt op het kerk­hof? “Nee, maar er is wel een in­ge­to­gen af­ter­par­ty in de in­kom­hal van het Sint-Clara­col­le­ge, recht te­gen­over de be­graaf­plaats, waar je wijn, fris­drank en kof­fie kan drin­ken van de We­reld­win­kel. Bier wordt er niet ge­tapt.”

Gro­te Baan 27 - 2380 Ra­vels - 014-65.52.65

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.