Ge­or­ges Leek­ens (69) be­gint als Hon­gaars bonds­coach aan zijn 24e job als trai­ner

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (fbu)

Ge­or­ges Leek­ens, 69 in­tus­sen en se­dert ja­nu­a­ri na een mis­luk­te Afri­ca Cup als bonds­coach van Al­ge­rije werk­zoe­kend, heeft al­weer een nieu­we job. Mac The Kni­fe te­ken­de een con­tract van twee sei­zoe­nen bij de Hon­gaar­se voet­bal­bond. Het is zijn 24e job al in zijn trai­ners­car­ri­è­re, zijn zes­de bo­ven­dien als bonds­coach. Vo­ri­ge week werd zijn naam nog ge­noemd in Kort­rijk, op zoek naar een op­vol­ger voor Ana­sta­siou. Vol­gens Hon­gaar­se bron­nen was het pre­si­dent Vik­tor Or­ban, een voet­bal­fa­naat die zich graag moeit met het Hon­gaar­se elf­tal, die door­duw­de voor Leek­ens. Daar­door kon de op­vol­ger van de Duit­ser Bernd Stor­ck, die twee we­ken ge­le­den op­stap­te, snel wor­den vast­ge­legd. Leek­ens te­ken­de in Boed­a­pest een con­tract tot het ein­de van de kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne voor het EK 2020 dus, met een op­tie voor nog een ex­tra half jaar voor het EK zelf. “Wan­neer ik er­gens zin in heb, gooi ik mij vol­le­dig. Ik ge­loof niet in ge­luk, maar in hard wer­ken. Ik wil de Hon­gaar­se taal le­ren en mij aan­pas­sen aan de cul­tuur.”

Op het EK 2016 haal­de Honga­rije nog de acht­ste fi­na­les, waar­in het kans­loos on­der­uit ging te­gen de Ro­de Dui­vels. De Ma­gy­a­ren zijn uit­ge­scha­keld voor het WK 2018 in Rus­land en ging in ju­ni nog met 1-0 on­der­uit bij dwerg­staat­je An­dor­ra. De meest be­ken­de spe­ler is aan­voer­der Ba­lazs Dz­sudzsak. As­sis­ten­ten wil Leek­ens in Honga­rije zoe­ken, maar nu al staat vast dat de Hon­gaar­se as­sis­tent Sze­le­si de ko­men­de maand nog de oe­fen­mat­chen te­gen Luxem­burg en Costa Ri­ca zal lei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.