Ref Del­fe­ri­è­re ex­cu­seert zich bij Gent voor “off­day”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Ref Sé­bas­tien Del­fe­ri­è­re kreeg vrij­dag een storm van kri­tiek over zich heen na Char­le­roi AA Gent. In de slot­fa­se gaf hij geen straf­schop voor een hands­bal van Ba­by en ging hij de beel­den niet her­be­kij­ken, hoe­wel er com­mu­ni­ca­tie was met de vi­deo­ref. Eer­der claim­de Char­le­roi een straf­schop voor een char­ge van Mitro­vic en Gent voor een (lich­te) haak­fout op Ku­bo, waar­voor hij wél de beel­den be­keek. “Ik wil me ex­cu­se­ren bij AA Gent”, ver­rast Del­fe­ri­è­re. “Ik kan me voor­stel­len dat het frus­tre­rend is om na een he­le week hard werk het re­sul­taat be­ïn­vloed te zien door der­den. We wa­ren als team niet op ni­veau, dat wil ik ge­rust toe­ge­ven. Het was een off­day, die we zo snel mo­ge­lijk ach­ter ons moe­ten la­ten. Over de spe­ci­fie­ke fa­ses met de vi­deoar­bi­tra­ge mag ik niet com­mu­ni­ce­ren.” Del­fe­ri­è­re fluit don­der­dag de Eu­ro­pa Le­a­gue-match tus­sen Lo­ko­mo­tiv Mos­kou en She­riff Ti­ras­pol. Ko­mend week­end is hij vier­de man tij­dens Moes­kroen - Waas­land-Be­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.