Sam Val­gae­ren wint kor­te cross in Heverlee

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (basp)

Sam Val­gae­ren boek­te in de kor­te cross van Heverlee zijn eer­ste veld­loop­ze­ge van het sei­zoen. De Bel­gisch kam­pi­oen kor­te cross van 2016 lijkt op­nieuw ver­trok­ken voor een ster­ke win­ter.

De kor­te cross in Leu­ven le­ver­de een boei­end du­el op tus­sen Jo­chem Ver­meu­len en Sam Val­gae­ren. Pas in de laat­ste hal­ve ron­de kon de Wes­ter­lo­naar het la­ken naar zich toe trek­ken. Hij won in 9'06 voor Ver­meu­len (9'13) en Pieter De Rop (9'22).

“Van Jo­chem kreeg ik flink wat weer­werk”, ver­telt Val­gae­ren. “Ik zet­te me in het be­gin op kop en leg­de het tem­po hoog om Jo­chem uit te put­ten. Het was een mooi par­cours met een stuk bos en een ste­vig klim­me­tje. Daar heb ik op het ein­de het ver­schil kun­nen ma­ken. Al bij al ging het vrij vlot. De con­di­tie is dui­de­lijk al goed.”

De lijn door­trek­ken is nu de bood­schap voor de pu­pil van trai­ner Ro­bert De Wit. “Het ging goed en dat geeft veel ver­trou- wen voor de rest van het sei­zoen. Ik denk dat ik te­rug ver­trok­ken ben voor een mooie win­ter.”

De eer­ste gro­te af­spraak wordt de Cross­cup van Mol op zon­dag 5 no­vem­ber. Daar zal de te­gen­stand on­ge­twij­feld een stuk ster­ker zijn. “Ik vond het een ge­slaag­de test voor de Cross­cup van Mol. In de Cross­cup Re­lays voel­de ik ook al dat het goed zat. Ik hoop dat het in Mol nog een tik­kel­tje be­ter kan. Het zand in Mol is voor ie­der­een las­tig. Het is ook af­wach­ten wie er aan de start zal staan. Vo­rig jaar ging het in Mol rots­lecht, maar ik mik toch min­stens op een top­tien­plaats.”

Bij de mas­ters (35+) de­bu­teer­de Val­gae­rens trai­nings­maatje Ger­ry Ver­haert met een der­de plaats.

Jor­ne Van­her­ck (Vab­co Mol) maak­te in­druk bij de ju­ni­o­res. De eer­ste­jaars­ju­ni­or was na 6,43 km cros­sen de snel­ste in 22'04. Hij hield ook al­le mas­ters ach­ter zich - mas­ters en ju­ni­o­res lie­pen sa­men in één ra­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.