“We wer­ken zelfs niet aan 50% af”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

Whi­te Star nam zon­dag de maat van Min­der­hout. In de slot­fa­se trok­ken de rood-wit­ten met 1-2 het la­ken naar zich toe, hoe­wel ze de wed­strijd met ne­gen spe­lers be­ëin­dig­den.

“Het was een heel merk­waar­dig slot­kwar­tier”, weet ook trai­ner Bart Bae­ten. “In de laat­ste mi­nu­ten slaag­den we er als­nog in om de ze­ge bin­nen te ha­len. Dat geeft blijk van veel veer­kracht, we zijn de laat­ste we­ken op dat vlak dui­de­lijk ster­ker ge­wor­den.”

“Tot voor kort ken­den we te­gen­slag, maar te­gen Min­der­hout zat het al­le­maal mee. We had­den de match al eer­der kun­nen be­slis­sen, maar op­nieuw bleef de af­wer­king in ge­bre­ke. We wer­ken mo­men­teel niet eens aan 50 pro­cent af. We spe­len echt wel goed voet­bal, maar om­dat de af­wer­king al­tijd in ge­bre­ke blijft, ma­ken we het ons­zelf el­ke match on­no­dig moei­lijk. Dat Mi­chiel Huy­gaerts en Jens Borg­mans in de slot­fa­se te­gen een twee­de ge­le kaart aan­lie­pen, was dom. Op zul­ke mo­men­ten moet je slim­mer zijn, want de­ze kaar­ten gaan ons ook vol­gen­de week par­ten spe­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.