“Mis­schien zat er met elf meer in”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (ed­le)

Her­selt zet­te za­ter­dag­avond een pui­ke pres­ta­tie neer in het du­el met Ol­men en snoep­te de twee­de in de stand pun­ten af. Het werd 1-1.

“Na de wed­strijd wa­ren we ui­ter­aard blij met het be­haal­de punt, maar toch was er wat ont­goo­che­ling in de groep", ver­telt Jop Van der Au­we­ra, vroeg in de helft au­teur van de ge­lijk­ma­ker. “Want wat als wij met elf op het ter­rein had­den kun­nen blij­ven staan? Dan zat er on­ge­twij­feld meer in. Ol­men heeft na­ge­noeg geen uit­ge­speel­de kan­sen meer ge­had. Wij raak­ten nog een keer de paal en had­den over­wicht. Na de ro­de kaart kon­den we en­kel dit punt ver­de­di­gen. En we kun­nen een drie­pun­ter best ge­brui­ken, want we krij­gen nog een las­tig pro­gram­ma. Maar eerst wacht ons Beek­hoek, en daar moe­ten we in staat zijn om te win­nen en ons zo wat los te ma­ken van de on­der­ste plaat­sen. Van­af plaats vijf staat zo­wat al­les op een zak­doek, het zal span­nend wor­den voor het be­houd. Met het voet­bal van de voor­bije we­ken moet dat luk­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.