Brand­stich­ter cam­ping staat te­recht

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Len B. uit Mol ris­keert een ge­van­ge­nis­straf van zes maan­den om­dat hij op 14 april van dit jaar brand sticht­te aan zijn ei­gen ca­ra­van op de cam­ping van het Zil­ver­meer in Mol. “Hij stak een poort­je van een dek­zeil in brand. Een ge­tui­ge heeft de brand op­ge­merkt en kon er­ger voor­ko­men”, zei open­ba­re aan­kla­ger Veer­le Van Gorp op de recht­bank. “De man dreig­de er ook mee een huis in Balen in brand te ste­ken, maar dat ge­beur­de uit­ein­de­lijk niet. Hij kampt met een drank­pro­bleem.” De ad­vo­ca­te van Len B. vroeg een straf met uit­stel. “De fei­ten ge­beur­den in een dron­ken toe­stand en hij had ook ru­zie met zijn vrien­din. Hij had niet de be­doe­ling om de ca­ra­van te la­ten op­bran­den”, pleit­te ze. Von­nis op 27 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.