Duo be­trapt bij in­braak con­tai­ner­park

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Lenn­art C. en Ste­ven J. wa­ren op 19 mei van dit jaar bin­nen­ge­dron­gen op het con­tai­ner­park in Wes­ter­lo. Het duo stond te­recht voor die in­braak, maar ook voor het be­zit en de ver­koop van ver­do­ven­de mid­de­len. “De po­li­tie kreeg een mel­ding dat twee per­so­nen met zak­lam­pen rond­lie­pen op het con­tai­ner­park. Ze kon­den wor­den ge­vat in een na­bij­ge­le­gen bos”, zei open­ba­re aan­kla­ger Veer­le Van Gorp. De po­li­tie vond tij­dens een huis­zoe­king bij Lenn­art C. in zijn slaap­ka­mer 280 xtc-pil­len en 32 pad­do’s. Hij ris­keert een voor­waar­de­lij­ke cel­straf van 12 maan­den. Zijn kom­paan een cel­straf van 6 maan­den on­der voor­waar­den. “Mijn cli­ënt is op de goe­de weg en is in be­han­de­ling voor zijn drugs­pro­ble­ma­tiek”, zei de raads­man van C. Von­nis op 27 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.