Der­ti­ger be­trapt met drugsar­se­naal

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

Tij­dens een huis­zoe­king op 24 ja­nu­a­ri bij Efraim H. (34) uit Mol von­den de speur­ders in to­taal 326 gram speed, 9 gram can­na­bis, 13 gram hasj, 44 xtc-pil­len, 200 mil­li­li­ter GHB, een gram he­ro­ï­ne en een pre­ci­sie­weeg­schaal. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie wa­ren dat ge­noeg aan­wij­zin­gen voor de han­del in drugs. H. ris­keert een cel­straf van tien maan­den met pro­ba­tie-uit­stel. Zijn raads­man vroeg de vrij­spraak voor de han­del in ver­do­ven­de mid­de­len. “Dat hij een ar­se­naal aan ver­do­ven­de mid­de­len in huis heeft, is nog geen be­wijs van han­del”, pleit­te mees­ter Bart Vos­ters. Von­nis op 27 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.