Slacht­of­fers

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - FRED ENTBROUXK,

Mijn mond viel open toen ik Ser­vais Ver­her­strae­ten (CD&V)in De Ze­ven­de Dag van jetje hoor­de ge­ven. Hij was van me­ning dat de pro­cu­reurs-ge­ne­raal zich meer met de slacht­of­fers van de Ben­de van Nij­vel moe­ten be­zig­hou­den en dat er ook een ver­goe­ding moet ko­men voor bij­voor­beeld de zie­ken­huis­kos­ten. Na meer dan der­tig jaar durft een par­le­ments­lid van de CD&V zul­ke uit­spra­ken te doen! Al die ja­ren lag het dos­sier klaar om zul­ke ini­ti­a­tie­ven te ne­men, maar niets daar­van. On­der­tus­sen moet me­vrouw Van Uf­fe­len, slacht­of­fer van de Ben­de en sinds­dien voor 80% in­va­li­de, zien rond te ko­men met een scha­mel we­du­wen­pen­si­oen­tje en moet ze da­ge­lijks om een voed­sel­pak­ket. Eens te meer er­vaar ik een ge­voel van schaam­te over hoe er in dit land met slacht­of­fers wordt om­ge­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.