Po­li­tie­film start met 30.000 be­zoe­kers

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (jdr)

De nieu­we po­li­tie­film van Jan Ver­hey­en, Het Twee­de Gelaat, heeft in zijn ope­nings­week­end bij­na 30.000 be­zoe­kers naar de bios­coop ge­lokt. Als je de pre­mi­è­res mee­re­kent, klokt de film af op ruim 62.000. De film met Koen De Bouw en Wer­ner De Smedt in de hoofd­rol­len staat in de mees­te Vlaam­se bios­co­pen op de eer­ste plaats van de box of­fi­ce. De vo­ri­ge Vin­c­ke en Ver­stuyft-film open­de in 2009 met ruim 83.000 be­zoe­kers. Le Fi­dèle, de jong­ste van Mi­cha­ël R. Ros­kam, heeft in­tus­sen na een klei­ne vier we­ken de kaap van de 100.000 be­zoe­kers ge­rond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.