VIPPIES

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (to­ve) (to­ve)

keert niet te­rug in de vol­gen­de Ja­mes Bond-film, al had hij dat zelf lie­ver an­ders ge­zien. Waltz speel­de in de vo­ri­ge Bond-film Spectre de aarts­vij­and van 007, Ernst Sta­vro Blo­feld. Het per­so­na­ge leg­de niet het lood­je in die film. Of de af­we­zig­heid van Waltz be­te­kent dat ook Blo­feld niet te­rug­keert, is on­dui­de­lijk. De slech­te­rik werd in het ver­le­den al in el­ke film door een an­de­re ac­teur ge­speeld.

CHRIS­TOPH WALTZ

had het moei­lijk toen ze als tie­ner Han­nah Mont­a­na speel­de. “Het was heus een leu­ke tijd, maar ik vond het zwaar om de juis­te ba­lans in mijn le­ven te vin­den.” Vol­gens de zan­ge­res werd het nog moei­lij­ker toen ze op tour­nee ging. “Ik was niet al­leen me­zelf, maar ook Han­nah Mont­a­na. Ik kon dat moei­lijk plaat­sen. Wel­licht is het een van de re­de­nen waar­om ik als jong­vol­was­se­ne qua ge­drag wel eens uit de bocht vloog.”

MILEY CYRUS

FOTO PHOTO NEWS

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.