Dra­cu­la

Gazet van Antwerpen Kempen - - TV OP DINSDAG -

Whit­by, een dorp­je in York­shi­re in het be­gin van de­ze eeuw. Graaf Dra­cu­la is uit Roe­me­nië ver­trok­ken om zijn in­trek te ne­men in het slot Car­fax. Maar net voor de kust ver­gaat zijn schip in een zwa­re storm. Mi­na Van Helsing, die in het psy­chi­a­trisch zie­ken­huis van de va­der van haar vrien­din Lu­cy wordt ver­zorgd, vindt op het strand het li­chaam van Dra­cu­la. Hij wordt over­ge­bracht naar het zie­ken­huis en her­stelt spoe­dig. Hij wordt ver­liefd op Lu­cy. 8/10

GHor­ror­film van Jo­hn Bad­ham (VS 1979). Met Frank Lan­gel­la (graaf Dra­cu­la), Lau­ren­ce Olivier (prof. Van Helsing). CAZ, 20.40 UUR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.